Huishoudelijk reglement en meer


Download
Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement heeft tot doel om te waarborgen dat alle tuinders hun hobby op de Vliegertuin kunnen blijven uitoefenen. In dit huishoudelijk reglement worden dan ook de rechten en plichten die voortvloeien uit het aangaan van een perceel op de Vliegertuin nauw-gezet omschreven en toegelicht.
-----
Reglement_Vliegertuin_apr2017.pdf
Adobe Acrobat document 479.3 KB


Download
Nieuwe werkwijze tuindagen 2018
Om de opkomst te vergroten en de individuele bijdragen te kunnen verbeteren, komt het bestuur met een nieuwe werkwijze ten aanzien van de Tuindagen. Deze werkwijze wordt in dit document nader toegelicht.
---
Tuindagen_mrt2018.pdf
Adobe Acrobat document 384.6 KB


Download
Teeltadvies aardappelen
In dit teeltadvies wordt stapsgewijs aangegeven hoe je de pootaardappelen het beste kunt bewaren, planten en oogsten.
-----
Teeltadvies aardappelen_mrt2018.docx.pdf
Adobe Acrobat document 164.8 KB

Download
Wisselteelt (ook vruchtwisseling genoemd)
In de natuur groeit alles op, langs en door elkaar heen. Op een volkstuin willen we daar dan plotseling verandering in aanbrengen en allerlei nette rijtjes van dezelfde soorten planten telen. Wisselteelt is echter nodig. We lichten toe waarom en hoe dit plaats moet vinden.
-----
Wisselteelt cq vruchtwisseling_mrt2018.p
Adobe Acrobat document 463.3 KB